Komiteler

BURS KOMİTESİ                                                                                       BAĞIŞ TOPLAMA KOMİTESİ 

S.Aydın ŞALCI / 1965                                                                               M.Ali EMİROĞLU / 1971

M.Hüseyin ERSÖZ / 1971                                                                        M.Hüseyin ERSÖZ / 1971

R.Nail DEMİR / 1971                                                                                M.Tunç GÜVENOĞLU / 1986

M.Gökhan OFLUOĞLU / 1988                                                                Ş.Özgür ÖZTÜRK / 1992

 

DERNEKLER İLETİŞİM KOMİTESİ                                                       PROJE GELİŞTİRME KOMİTESİ 

Şerif ELENDER / 1976                                                                           M.Yaşar  KANSAK / 1971

Polat KURUTEPE / 1976                                                                        İlter ÇELİK/ 1971

A.Reşid KAVASOĞLU / 1978                                                                 Ş.Özgür ÖZTÜRK / 1992

Şinasi HERDEM/ 1979

Suat  TEKER / 1986