İlkelerimiz - Değerlerimiz

Sorunların değil, çözümün bir parçası olmak: İSKADER’in amacı, okulumuz,öğrencilerimiz ,mezun ve mensuplarımızın sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak tüm Kabataş’lıların kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak: İSKADER, amacı doğrultusundaki projelerini profesyonel çalışanları, gönüllüleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirir.

Çağdaşlık Anlayışımız

Ulusal ve evrensel değerleri içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan çok kültürlü bir toplumu zenginlik kabul eden, eleştiriye açık, üreten ve okulumuz yararını gözeten bir anlayıştır.

Değerlerimiz

Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlılık

Demokrasi Kültürü ve Laiklik

Hukukun Üstünlüğü

Dürüstlük, Güvenirlilik

Çevre Bilinci

Emeğe Saygı