Hakkımızda

Köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip olan Kabataş Erkek Lisesi, akılcı, doğru düşünen, araştıran, değişime açık, demokratik bilince sahip, sorgulayan ve sorumluluk üstlenen öğrenciler yetiştirmeyi misyon olarak benimsemiş, mezunları ile bu hedefini gerçekleştirdiğini daima kanıtlamıştır. Okulumuzun mezunları ülkemizin her köşesinde başarıları ve iyi vatandaş nitelikleriyle Kabataş ismini gururla taşımaktadır.

Kabataş Erkek Lisesinin değerlerini yaşatmak ve mezunları arasındaki dayanışmayı, iletişimi güçlendirmek amacıyla kurulan derneğimiz, aynı zamanda genç Kabataş’lıların her konuda yanında olmayı amaçlamaktadır. Her alanda başarıyı yakalayan, bulundukları her ortamda fark yaratan, yeniliklere öncü olan yeni Kabataş mezunlarının yetişmesi, tüm Kabataş’lılarla beraber en büyük dileğimizdir. Tüm çalışma ve faaliyetlerimiz bu amaçlar doğrultusunda şekillenmektedir.

Kabataş Erkek Lisesi ismini daha da yükseltmek konusunda tüm mensup ve mezunlarımızla beraber verimli etkinlikler yürütmek ve bu etkinliklerin sonuçlarını tüm Kabataş’lılarla paylaşmak başlıca kurumsal tutumumuz olacaktır.