OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

İSTANBUL KABATAŞ ERKEK LİSELİLER DERNEĞİ (İSKADER)OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISIDeğerli üyemiz,Derneğimizin  Olağan Genel Kurul toplantısının birincisi aşağıda belirtilen yer, tarih, saat ve gündemle gerçekleşecektir.Yer: Kabataş Erkek Lisesi Galip Vardar Salonu                   Tarih: 11 /03/2023 Cumartesi                   Saat: 10:30İşbu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayısı aranmaksızın, ayn

Duyurular

Okulumuzun İHA Atölyesi 900.000.- TL bedel harcanarak yenilenmektetir.Lise  ve üniversite öğrencilerimizin burs ödemeleri 02 Ocak 2023 tarihinde banka hesaplarına yatırılmıştır.Okul revirimizin ihtiyacı olan ilk yardım malzemeleri temin edilerek teslim edilmiştir.